AKTUELLT

2016-09-18
Caféträff
Torsdagen 20 oktober
kl. 17-19
2016-09-05
Stadsvandring
Söndag 2 oktober
stadsvandring på Söder
2016-09-02
Träffpunkt Unga Vuxna

Torsdag 6 oktober
Kungsgatan 55

2016-08-30
Österländsk gymnastik

Start i början av september

2016-08-30
Träslöjd

med start
aug/sept 2016

2016-08-30
Körsång

startar
söndagen den 2 oktober, kl. 15.30-17.00

2016-08-17
YOGA

Kom i balans med
Hatha Yoga
Start: onsdag 28 september

Välkommen till Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm

Här kan du få information och kunskap om epilepsi. Du kan också läsa om föreningens verksamhet och vilka frågor vi arbetar med.

Föreningens allra viktigaste uppgift är att bedriva och stödja verksamhet som bidrar till att en person med epilepsi kan leva ett gott liv och få en god vård.

Att synas och att höras är viktigt för att förändra attityder till epilepsi och öka kunskapen om vad det kan innebära att leva med epilepsi.


 

Epilepsin yttrar sig ofta på olika sätt för olika människor.

Genom engagemang i föreningen kan vi tillsammans arbeta för en förändring på många plan. Vi kan erbjuda varandra gemenskap och stöd. Gemensamt kan vi finna lösningar på svårigheter som uppstår i samband med epilepsin.

Vi kan påverka politiker och myndigheter för att få en utveckling av epilepsivården

 

ungdomsverksamhet.gif


 
 
sjalvhjalp.gif
 
 
barnverksamhet.gif

Producerad av Atrox Development www.atrox.se, Copyright © 2005 Atrox Development