AKTUELLT

2018-02-19
Årsmöte

Måndag 19 mars
Kl. 18-20
S:t Göransgatan 82A

2018-02-19
Träffpunkt Unga vuxna

Torsdagen 15 mars

2018-02-19
Caféträff

Torsdag 8 mars
kl. 16:30-18:30

2018-02-18
Ungdomsgruppens café
Torsdag 1 mars
2018-02-05
Sjung av hjärtans lust!


Fredag den 23 februari

2018-02-05
Föreläsning
Beteende, identitet och personlighetsförändring vid hjärnskaga
Onsdag 21 februari
2018-01-08
KBT mot övervikt
Kursstart den 12 mars

Föreningen 

 

Genom engagemang i Epilepsiföreningen kan vi tillsammans arbeta för en förändring på många plan. Vi kan bryta social isolering genom att erbjuda varandra gemenskap och stöd. Att få kontakt med andra som vet hur det är kan vara till stor hjälp.

Föreningens stadgar innehåller en så kallad ändamålsparagraf som beskriver föreningens allra viktigaste uppgift.

Föreningen har till ändamål att för och via sina medlemmar bedriva och stödja verksamhet som minskar den isolering och de fördomar som ofta drabbar personer med epilepsi och deras närmaste, genom:

  • att ta och stödja initiativ som gagnar människor med epilepsi
  • att bedriva studieverksamhet om epilepsi, dess bakgrund och behandling
  • att bedriva informations-verksamhet om epilepsi
  • att söka och utveckla kontakter med myndigheter och organisationer rörande medicinska och sociala frågor kring epilepsi
  • att bedriva intressepolitisk verksamhet kring epilepsi
  • att samarbeta med riksförbundet och övriga anslutna epilepsiföreningar
 

gungar.jpg

 

Gemensamt kan vi finna lösningar på svårigheter som uppstår i samband med epilepsin. Vi kan påverka myndigheter och verka för en utveckling av epilepsivården. Ju fler vi är som bidrar efter ork och förmåga, desto längre kommer vi. För det finns mycket att göra.

Producerad av Atrox Development www.atrox.se, Copyright © 2005 Atrox Development