AKTUELLT

2018-01-17
Informationsmöte om sommarjobb
Torsdag den 8 februari
2018-01-09
Ungdomsgruppens café
Torsdag 1 februari
2018-01-08
KBT mot övervikt
Kursstart den 12 mars

Tidningen 

 

Föreningens medlemstidning heter Synapsen.

Synapser är kontaktpunkter på hjärnans nervceller och de hjälper till att fånga upp signaler från andra nervceller. De är alltså nödvändiga för att kommunikationen mellan nervcellerna ska fungera. Vi vill med tidningen möjliggöra kommunikation mellan föreningens medlemmar, styrelse och kansli och tycker därför att det är ett bra namn på vår tidning.

Som medlem i föreningen får du tidningen direkt hem i brevlådan. Är du inte medlem i föreningen kan du prenumerera på tidningen. Det kostar 100 kronor per år.

Tidningen kommer ut med fem nummer per år.  3 fylligare nummer med reportage och medlemsinformation. Samt 2 enklare medlemsblad.

Försäljning av annonser sker via vårt kansli.

Redaktör är Katarina Nyberg. I redaktionsrådet ingår Inger Karlsson och Ragnar Helin.

Om du vill komma i kontakt med oss för att du har synpunkter eller om du vill bidra med tips och idéer kan du antingen maila till Synapsen info@epistockholm.se  eller ringa till kansliet.

 

Här är nr 5 2017   

 

Här kan du ladda ner tidigare nummer:

2017:  Nr 1 2017, nr 2 2017, nr 3 2017, nr 4 2017    

2016: Nr 1 2016 , Nr 2 2016Nr 3 2016, Nr 4 2016,  Nr 5 2016

2015: Nr 1 2015,  Nr 2 2015, Nr 3 2015, Nr 4 2015, Nr 5 2015           

2014:  Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5     

2013: Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5

2012: Nr 1 , Nr 2 , Nr 3 , Nr 4

2011: Nr 4, Nr 3 , Nr 2, Nr 1  

2010: Nr 4,  Nr 3  , Nr 2 , Nr 1

2009: Nr 3-4  Nr 2  Nr 1  

2008: Nr 4   Nr 2-3   Nr 1

2007: Nr 4   Nr 3  Nr 2   Nr 1

Brev till Generaldirektören för Socialstyrelsen

Läs mer om Atkins

2006: Nr 4
  Nr 3  Nr 2   Nr 1

2005: Nr 4   Nr 3  Nr 2   Nr 1

Producerad av Atrox Development www.atrox.se, Copyright © 2005 Atrox Development