AKTUELLT

Bli medlem 


Medlemskap i Epilepsiföreningen innebär att:

  • du är välkommen att delta i föreningens olika aktiviteter och kurser
  • du får tidningen Synapsen 5 ggr/år
  • du får råd, stöd och information
  • du stödjer det vårdpolitiska arbete som föreningen driver för människor med epilepsi
  • du blir medlem i Svenska Epilepsiförbundet och får tidningen Epilepsia 4ggr/år

Du kan välja mellan två olika medlemskap
enskilt medlemskap  – gäller för en person
familjemedlemskap  – gäller hela familjen, oavsett antal


Medlemsavgiften är
enskild medlem: 300 kronor
familjemedlem: 400 kronor

När du betalar medlemsavgift sista kvartalet så gäller medlemsavgiften för nästkommande år.

Gör så här
Medlemsavgiften betalas till Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm.

Sätt in avgiften på bankgiro 5667-4344, Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm.
När du betalar in din medlemsavgift är det viktigt att du uppger: namn, adress, telefon, e-post, ålder, kön, om du har epilepsi och eventuellt dina intressen.

Du kan också maila in dessa uppgifter i samband med att du betalar in avgiften.


Om du har några frågor går det bra att ringa till oss eller skicka ett mail så hjälper vi till att svara på dina frågor.


Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm
S:t Göransgatan 84, 3 tr
112 38 Stockholm
Telefon: 08 - 650 81 50
Mail: info@epistockholm.se

 


Producerad av Atrox Development www.atrox.se, Copyright © 2005 Atrox Development