AKTUELLT

Föreningen 

 

Genom engagemang i Epilepsiföreningen kan vi tillsammans arbeta för en förändring på många plan. Vi kan bryta social isolering genom att erbjuda varandra gemenskap och stöd. Att få kontakt med andra som vet hur det är kan vara till stor hjälp.

Föreningens stadgar innehåller en så kallad ändamålsparagraf som beskriver föreningens allra viktigaste uppgift.

Föreningen har till ändamål att för och via sina medlemmar bedriva och stödja verksamhet som minskar den isolering och de fördomar som ofta drabbar personer med epilepsi och deras närmaste, genom:

  • att ta och stödja initiativ som gagnar människor med epilepsi
  • att bedriva studieverksamhet om epilepsi, dess bakgrund och behandling
  • att bedriva informations-verksamhet om epilepsi
  • att söka och utveckla kontakter med myndigheter och organisationer rörande medicinska och sociala frågor kring epilepsi
  • att bedriva intressepolitisk verksamhet kring epilepsi
  • att samarbeta med riksförbundet och övriga anslutna epilepsiföreningar
 

gungar.jpg

 

Gemensamt kan vi finna lösningar på svårigheter som uppstår i samband med epilepsin. Vi kan påverka myndigheter och verka för en utveckling av epilepsivården. Ju fler vi är som bidrar efter ork och förmåga, desto längre kommer vi. För det finns mycket att göra.

Producerad av Atrox Development www.atrox.se, Copyright © 2005 Atrox Development