AKTUELLT

2018-03-19
Träffpunkt Unga vuxna

Torsdagen 19 april

2018-03-19
YOGA

Kom i balans med
Hatha Yoga
Start: 4 april

2018-03-19
Caféträff

Torsdag 12 april
kl. 16:30-18:30

2018-03-18
Ungdomsgruppens café
Torsdag 5 april
2018-03-15
Enkätundersökning
om skolsituationen
2018-03-14
Föreläsning
Har du en epilepsi som påverkar dig i vardagen?
Måndag 26 mars
2018-03-07
Familjeaktivitet
Vasamuseet
Söndag 25 mars, kl 13

Föreningen 

 

Genom engagemang i Epilepsiföreningen kan vi tillsammans arbeta för en förändring på många plan. Vi kan bryta social isolering genom att erbjuda varandra gemenskap och stöd. Att få kontakt med andra som vet hur det är kan vara till stor hjälp.

Föreningens stadgar innehåller en så kallad ändamålsparagraf som beskriver föreningens allra viktigaste uppgift.

Föreningen har till ändamål att för och via sina medlemmar bedriva och stödja verksamhet som minskar den isolering och de fördomar som ofta drabbar personer med epilepsi och deras närmaste, genom:

  • att ta och stödja initiativ som gagnar människor med epilepsi
  • att bedriva studieverksamhet om epilepsi, dess bakgrund och behandling
  • att bedriva informations-verksamhet om epilepsi
  • att söka och utveckla kontakter med myndigheter och organisationer rörande medicinska och sociala frågor kring epilepsi
  • att bedriva intressepolitisk verksamhet kring epilepsi
  • att samarbeta med riksförbundet och övriga anslutna epilepsiföreningar
 

gungar.jpg

 

Gemensamt kan vi finna lösningar på svårigheter som uppstår i samband med epilepsin. Vi kan påverka myndigheter och verka för en utveckling av epilepsivården. Ju fler vi är som bidrar efter ork och förmåga, desto längre kommer vi. För det finns mycket att göra.

Producerad av Atrox Development www.atrox.se, Copyright © 2005 Atrox Development