AKTUELLT

Vad är epilepsi

 

Epilepsi är egentligen en samlingsterm för olika former av anfall som beror på tillfälliga störningar i hjärnans elektriska signalsystem. Med moderna läkemedel är det möjligt att ha epilepsi men vara fri från anfall.

Epilepsi definieras som "ett tillstånd med upprepade oprovocerade epileptiska anfall". Med det avses att en person har haft minst två anfall inom en period av tre till fem år och/eller har kontinuerlig behandling med läkemedel. Epilepsi syns inte utanpå utan är en dold funktionsnedsättning. Anfallen kan se mycket olika ut och har klassificerats på många olika sätt. I hela Sverige har uppemot en procent aktiv epilepsi. Det innebär att ca 12 000 personer i Stockholms län har epilepsi, av dem är 2 000 barn.

Anfallens utseende beror på var i hjärnan de startar. De flesta anfall är över inom två, tre minuter. Det är viktigt att försöka förstå hur en person som har anfall själv upplever dessa. Ofta kan en person med epilepsi identifiera vissa speciella omständigheter eller riskfaktorer som utlöser anfallen. Med hjälp av dessa är det möjligt att upptäcka ett mönster för anfallen och kanske hitta samband som gör det lättare att förstå vad man själv kan göra för en ökad anfallskontroll. En del får anfall på morgonen, andra när de slappnar av efter att ha varit uppe i varv medan andra bara får anfall under sömnen. Vanliga riskfaktorer är brist på sömn, stark upprördhet eller stress. Alkohol och fysisk utmattning är andra faktorer att se upp med.

Producerad av Atrox Development www.atrox.se, Copyright © 2005 Atrox Development