AKTUELLT

Orsaker 

 

Det finns många olika orsaker till epileptiska anfall. Neurologen som ansvarar för utredningen baserar sin diagnos och sin bedömning av orsaken i första hand på sjukdomshistorien och den neurologiska undersökningen samt på resultat av olika laboratorieundersökningar som görs - EEG, datortomografi, magnetröntgen med mera. Trots utvecklingen av undersökningsmetoder kan man hos ungefär hälften av dem som insjuknar i vuxen ålder inte hitta orsaken till epilepsin.
Viktigt är att man observerar och exakt beskriver hur anfallen ser ut. Det är också viktigt att utredningen kommer igång snabbt efter de första symptomen, framförallt när det gäller små barn. Då kan man förhindra eventuella följdskador, som annars kan bli resultatet av många epileptiska anfall.

Bara ett fåtal former av epilepsi har ärftlig bakgrund. Däremot vet man att arvsfaktorer påverkar det som kallas anfallströskeln, d.v.s. nervcellernas känslighet för skada. Samma grad av hjärnskada kan hos en individ ge upphov till epileptiska anfall, men inte hos en annan.

Epilepsi kan även orsakas av yttre skador på hjärnan, till exempel en svårare skallskada till följd av trafikolycka, stroke eller ärr efter en tumöroperation. Orsaken kan även vara missbildning på hjärnan, förlossningsskador eller förändringar efter sjukdomar. De epileptiska anfallen är alltså symptom på en skada. För det mesta är själva skadan i sig så liten att den inte ger några symptom mellan anfallen. Vid vissa former av epileptiska anfall kan man med de undersökningsmetoder som finns idag inte upptäcka någon skada. Sannolikt handlar det då om kemiska eller elektriska störningar inne i nervcellerna eller i balansen mellan cellerna.

Producerad av Atrox Development www.atrox.se, Copyright © 2005 Atrox Development