AKTUELLT

Behandling

Den medicinska behandlingen inriktar sig på att höja anfallströskeln med förhoppning att patienten helst blir anfallsfri. I dag finns ett flertal läkemedel mot epilepsi, antiepileptika. Anfallens art och typ av epilepsi påverkar vilken medicin läkaren väljer. Man får pröva sig fram till det eller de läkemedel som passar och till rätt dosering. I omkring 65–70 procent av alla fall ger medicineringen en god anfallskontroll. Efter några år kan det bli aktuellt att försöka avsluta läkemedelsbehandlingen.

Många människor föredrar att behålla medicineringen under hela livet trots att det strikt neurologiskt kan vara möjligt att ta bort den, andra vill avsluta så snart som möjligt för att slippa biverkningar. Avslutningen av behandlingen måste ske långsamt och tar oftast flera månader. Om man slutar alltför tvärt är risken för anfall stor.


Mycket har utvecklats inom hjärnkirurgin. Den viktigaste faktorn inför en eventuell operation är att kunna urskilja den exakta startpunkten, fokus, för de epileptiska anfallen, vilken då tas bort. Om man lyckas med detta, vilket kräver många olika utredningar och mycket diskuterande, så går det idag att utföra operationer som kan leda till minskat antal anfall. En del blir helt anfallsfria. Tekniken utvecklas ständigt och kan leda till ännu bättre resultat.
 
Andra behandlingsformer som utvecklats och som har givit positiva resultat, är bland annat en mycket strikt diet, så kallad ketogen kost, som prövas på framförallt små barn. Vagusstimulering är en metod som innebär att en nerv som sitter på den vänstra sidan av halsen får impulser av en liten pacemaker, som opereras in under nyckelbenet.

För patienter för vilka vare sig farmalogisk eller kirurgisk behandling fungerar kan vidare behandling ske genom antingen övergång till ketogen kost, eller också psykologisk behandling.

Psykologisk behandling av beteendeterapeutisk sort fokuserar på att få patienten att undvika epilepsiframkallande situationer och att träna på beteenden som avbryter ett begynnande anfall. Många patienter undviker å andra sidan alltför mycket i sina liv i sin strävan att nå anfallsfrihet, då fokuserar den psykologiska behandlingen istället på att få dessa patienter att acceptera sin sjukdom och leva fullgoda liv trots sina anfall. Denna sista form av behandling kallas Acceptance and Commitment Therapy (ACT).

Producerad av Atrox Development www.atrox.se, Copyright © 2005 Atrox Development