AKTUELLT

Vad har jag som funktionshindrad för rättigheter i samhället


 

Många människor som lever med epilepsi har stora svårigheter i arbetslivet.
Det kan handla om att det är knepigt att få arbete, om när man ska berätta om sin epilepsi och om risken för anfall.

Det kan också vara så att jobbet är alltför stressigt och svårt att kombinera med familj och barn och ett privatliv där det finns plats för meningsfulla aktiviteter. Många slås ut av olika skäl och det är inte alltid lätt att komma tillbaka. Ibland krävs rehabilitering, omskolning och kanske även arbetsträning och praktik.

Den instans de allra flesta då kommer att ha kontakt med är Försäkringskassan. Förmodligen även Arbetsförmedlingen.

Epilepsiföreningen tar i olika sammanhang, bl a i medlemstidningen Synapsen, upp frågor som handlar om arbete och rehabilitering.

Läs mer på Försäkringskassans egen hemsida:
www.forsakringskassan.se/privatpers/funktionsnedsattning 

 

Läs mer på Arbetsförmedlingens egen hemsida:
www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Stod-och-service/Fa-extra-stod/Har-du-en-funktionsnedsattning.html 


 

Producerad av Atrox Development www.atrox.se, Copyright © 2005 Atrox Development