AKTUELLT

Vad gör föreningen?

 


Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm är en förening för boende i Stockholms stad och län.

En stor del av föreningens arbete utgörs av medlemsverksamheten eftersom medlemmarna är grunden för en förening som denna.

Föreningen kan idag erbjuda många olika aktiviteter, både för barn, tonåringar och vuxna, som till exempel barngymnastik, yoga, ungdomsverksamhet, föräldranätverk och självhjälpskurser, såsom minnesträning.

Vi ordnar  föreläsningar/medlemsmöten/öppna hus med olika teman och social samvaro. Nya medlemmar och andra intresserade bjuds in till informationsmöten.

Medlemstidningen Synapsen utkommer med fem nummer per år.
Föreningens hemsida ger aktuell information och är en mötesplats på nätet.

Vi kan också ordna studiecirklar om epilepsi men också i andra ämnen efter medlemmarnas önskemål.

Du kan läsa mer om dessa verksamheter under fliken Verksamheten

länsnivå ligger frågor som till stor del handlar om en intressepolitisk verksamhet och påverkansarbete gentemot politiker, myndigheter och sjukvård.
I den ingår till exempel att vi har regelbundna överläggningar med företrädare för epilepsisjukvården.

Samverkan med andra epilepsiföreningar, bland annat om läger och för att ta del av varandras verksamheter och få inspiration och nya spännande idéer, är ett viktigt inslag.

Föreningen har en omfattande informatörsverksamhet. Information efterfrågas till exempel av skolor, assistansföretag, gruppboenden och olika yrkeskategorier som i sitt arbete kommer i kontakt med personer som lever med epilepsi.

Epilepsiföreningen söker bidrag från kommunen, landstinget, ABF samt olika fonder för att finansiera all verksamhet.

Producerad av Atrox Development www.atrox.se, Copyright © 2005 Atrox Development