AKTUELLT

Organisationen

 

Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm har funnits sedan 1963 och har cirka
1 000 medlemmar.

Det är en politiskt och religiöst obunden intresseförening för människor med epilepsi och även för anhöriga. Föreningen är ansluten till Epilepsiförbundet och samarbetar även med andra handikappföreningar i olika frågor.

Föreningen är också medlem i HSO i Stockholms län - Funktionshindersrörelsen i samverkan. HSO står för Handling - Samverkan - Omtanke. På läns- och kommunnivå driver vi gemensamt frågor av främst intressepolitisk karaktär. Genom andra föreningar kan vi också få uppslag till nya aktiviteter. 

Här kan du läsa föreningens stadgar, som ligger till grund för verksamheten.

Producerad av Atrox Development www.atrox.se, Copyright © 2005 Atrox Development