AKTUELLT

Kansliet 

 
På kansliet finns två deltidstjänster – vi som arbetar på kansliet heter
 

helenaLif6.bmp
Helena Lif –
kanslichef

Inger.jpg
Inger Karlsson – administratör

 
 

Föreningskansliet på Kungsholmen har två deltidsanställda, Inger och Helena.

Inger arbetar främst med administration, medlems­service, informationsutskick och ekonomi. Inger sköter även uppdate­ring­en av föreningens hemsida och ingår i redaktionsgruppen för medlems­tidningen Synapsen. Helena har ett övergripande ansvar för föreningens verksamhet. Helena arbetar med påverkansarbete i intressepolitiska frågor, samverkansprojekt, utbildning, information och planering av medlemsverksamheterna. I arbetsuppgifterna ingår också uppsökande verksamhet samt råd och stöd till medlemmar.

Kansliet ansvarar även för en omfattande fondhandläggning eftersom en stor del av medlemsverksamheten måste finansieras med ekonomiskt stöd från externa bidragsgivare.

Föreningens kansli finns på St Göransgatan 84, 3 tr på Kungsholmen.

Telefonnummer är 08-650 81 50. Du når oss säkrast måndag till och med torsdag mellan 9.00 och 12.00 eller per mail info@epistockholm.se

Producerad av Atrox Development www.atrox.se, Copyright © 2005 Atrox Development