AKTUELLT

Informationsmöten 

 

En till två gånger per termin bjuder föreningen in nya medlemmar och andra intresserade till informationsmöten för att berätta om föreningens verksamhet och vilka frågor vi arbetar med. Den personliga kontakten känns viktig eftersom föreningens utbud och inriktning ska anpassas efter medlemmarnas önskemål och behov. Vid dessa möten är det självklart fritt fram att komma med idéer och synpunkter. Har du tips och förslag om vad vi ska ta upp i medlemstidningen Synapsen är det lika välkommet.

Och du som vill göra en insats i föreningen, genom funktionärsarbete eller av mer praktisk natur kan höra av dig till kansliet.

Producerad av Atrox Development www.atrox.se, Copyright © 2005 Atrox Development