AKTUELLT

Föräldranätverk

 

Föräldranätverket har träffar då och då. Det handlar om att möta andra föräldrar och dela erfarenheter för att få mer ork i vardagen. Men även att ha roligt och trevligt tillsammans. Möjligheten att kunna sitta och prata i lugn och ro över en fika ska inte underskattas. Föreningen ordnar också aktiviteter som t ex familjehelger och läger.
Överhuvudtaget är möjligheten för anhöriga att träffas viktig. Om du vill träffa andra föräldrar ska du hålla utkik efter nästa datum för träff på denna sida eller i tidningen Synapsen. Du kan även kontakta kansliet, tel. 08-650 81 50.

En viktig fråga handlar om hur barn och ungdomar med epilepsi har det i skolan. Föreningens representanter har besökt barnepilepsiteamen på såväl Astrid Lindgrens barnsjukhus som Huddingeenheten för att diskutera och utbyta erfarenheter. Bristen på kurator och psykolog är ett bekymmer liksom avsaknaden av information på språk som arabiska, turkiska och spanska.

Föreningen har anordnat en familjehelg på Mättinge, en fritidsanläggning invid det natursköna Trosa. Här samlades sju familjer som har barn med epilepsi för att lära känna varandra och lära av varandra. Vi planerar för en ny familjehelg.

Ett informationsmaterial som riktar sig till Föräldrar till barn och ungdomar med epilepsi, har tagit fram. Materialet finns endast tillgängligt på nätet.  Informationsmaterial till föräldrar

 Ett informationsmaterial som riktar sig till vuxna med nydebuterad epilepsi har också tagits fram. Materialet finns endast tillgängligt på nätet.
Informationsmaterial till vuxna .

Producerad av Atrox Development www.atrox.se, Copyright © 2005 Atrox Development