AKTUELLT

Andra aktiviteter

 

Föreningen ordnar utflykter och andra aktiviteter. 

Genom föreningen kan medlemmar också få kontakt med varandra för gemensamma aktiviteter som till exempel teaterbesök eller att gå på konserter tillsammans.

Har du tips eller idéer på aktiviteter, hör av dig till kansliet.

Producerad av Atrox Development www.atrox.se, Copyright © 2005 Atrox Development