AKTUELLT

Vad vill vi?

 


Vi vill få igång ett forum för alla ungdomar i föreningen där vi kan diskutera frågor som berör oss unga. Vi vill anordna gemensamma studiedagar, gå på en utställning eller laga mat tillsammans. Föreningen kan också hjälpa till att ordna och söka medel för ungdomshelger.

Nu kan du som är ung och har epilepsi få en egen mentor!

Epilepsiföreningen har ett mentorsprogram som finns till för dig i åldern 12 till 21 år. Våra mentorer är unga vuxna som vill stötta dig som är tonåring och som lever med epilepsi.
Mentorerna är unga vuxna personer som egna erfarenheter av epilepsi och har fått både undervisning och träning i att vara bra förebilder. En gemensam uppfattning bland mentorerna är att deras tonår hade underlättats om det funnits någon med liknande erfarenheter att vända sig till.

Ta chansen!
Ring eller maila vår samordnare Ida-Maria Wallin.
073-646 85 05
ida-maria@imwi.se.

Har du idéer vad du vill hitta på?! Häng med och hjälp oss att göra ungdomsgruppen ännu roligare!

Producerad av Atrox Development www.atrox.se, Copyright © 2005 Atrox Development