AKTUELLT

2018-07-20
Träffpunkt Unga vuxna

Torsdagen 16 augusti

2018-07-14
Caféträff
Torsdagen 9 augusti
kl. 16:30-18:30
2018-07-06
Ungdomsgruppens cafe
Torsdag 2 augusti
2018-06-28
Dagskryss till Åland

Lördag 8 september

2018-06-28
Utflykt med ungdomarna
Söndag 26 augusti

Välkommen till en manifestation för en jämlik och fungerande färdtjänst.

I november förväntas landstingsfullmäktige besluta om landstingets budget för 2018. I budgetförslaget står landstinget fast vid principer om ett mycket begränsat antal resor för färdtjänsttaxiresenärer, dessvärre vill landstinget också införa ett tak för de som idag kan resa efter sina behov.

Samtidigt försämras färdtjänstkvalitén på nytt i Stockholms län och oron ökar bland resenärerna. Bilar som blir kraftigt försenade, en resegaranti som inte kan göra mer än att beklaga problemen och en kundservice som ser som sin enda uppgift att skicka ut brev med ursäkter, har åter blivit en realitet. Effekten blir att färdtjänsten inte går att lita på och att vardagen blir svår att planera. Situationen påminner alltmer om förra höstens kaos, då färdtjänsten under högtrafik fungerade sämre än någonsin.

Därför bjuder SRF Stockholms och Gotlands län i samarbete med RH-gruppen – Nätverket Rörelsehinderorganisationerna i Stockholms län i samverkan (DHR Stockholms läns distrikt, Neuroförbundet Stockholms län, Personskadeförbundet RTP-s, RBU Stockholms län, Reumatikerdistriktet i Stockholms län samt Unga Rörelsehindrade Stockholm) in till en manifestation, i samband med landstingsfullmäktiges sammanträde, för en jämlik och fungerande färdtjänst.

Tid: Tisdag den 17 oktober kl. 09.00 till kl. 12.00.

Plats: Utanför landstingssalen, på baksidan av landstingshuset. Hantverkargatan 45, Stockholm. Kom och gör din röst hörd!

För mer information kontakta Amir Amirriazi, mejl: amirriazi@dhrs.se, telefon 08-120 556 80 (distriktskansliet)

Producerad av Atrox Development www.atrox.se, Copyright © 2005 Atrox Development